Komitet Stały REx

Mec. Magdalena Wawrzyniak

27.04.2015

Jest radcą prawnym, wspólnikiem w Kancelarii Food & Pharma Legal Wawrzyniak Zalewska Radcy Prawni sp.j. gdzie koncentruje się na doradztwie firmom farmaceutycznym, firmom z branży wyrobów medycznych oraz podmiotom wytwarzającym i dystrybuującym środki spożywcze, w tym suplementy diety, m in. w zakresie wprowadzania do obrotu, znakowania, dystrybucji oraz reklamy. Reprezentuje klientów w postępowaniach administracyjnych przed organami nadzoru nad obrotem produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi oraz środkami spożywczymi.

dr Andrzej Balicki

27.04.2015

Radca prawny, szef zespołu regulacyjnego w kancelarii DLA Piper Wiater sp.k.; rozprawę doktorską z zakresu wspólnotowych i polskich regulacji rynku leków obronił na Uniwersytecie Warszawskim; stypendysta Uniwersytetów w Liège i Leuven, Uniwersytetu Oksfordzkiego i Collegium Invisibile; członek Rady Eksperckiej Krajowej Rady Suplementów i Odżywek; doradza w szczególności podmiotom świadczącym usługi medyczne, producentom leków, wyrobów medycznych i żywności w zakresie prawa medycznego, farmaceutycznego i żywnościowego, a także prawa konkurencji; jest częstym prelegentem na konferencjach branżowych i autorem szeregu publikacji, w tym współautorem pierwszego komentarza do ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Wolters Kluwer, 2013).

dr hab. inż. Katarzyna Pawlak

27.04.2015

Pracuje na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej na stanowisku profesora nzw; doktorat w dziedzinie nauk chemicznych realizowała na Wydziale Chemicznym PW, we Francji (CNRS) i Niemczech (GKSS); rozprawę habilitacyjną obroniła w kierunku biotechnologia; za osiągnięcia naukowe otrzymywała stypendium FNP, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz otrzymała Medal Młodego Uczonego PW; założyła szkołę HPLC i technik sprzężonych realizującą kursy specjalistyczne na Wydziale Chemicznym PW; specjalizuje się w badaniu biodostępności i mechanizmu transportu/przemian: kompleksów metali stosowanych we współczesnej medycynie (platyny, rutenu, złota i galu) oraz kompleksów zawierających makro- i mikroelementy obecnych w suplementach żywności pochodzenia syntetycznego i naturalnego (m.in. Fe, Co, Cu, Zn, Cr, V, I, Mn, Mo).

dr n. prawnych Ewa Butkiewicz

21.04.2015

Jest radcą prawnym, wspólnikiem w kancelarii Wardyński i Wspólnicy, gdzie jest odpowiedzialna za praktykę life science i postępowań regulacyjnych oraz praktykę usług płatniczych. Posiada tytuł doktora nauk prawnych Uniwersytetu Warszawskiego. Rozwinęła i nadzoruje praktykę kancelarii w dziedzinie life science. Jest Przewodniczącą Grupy Life Science w ramach Lex Mundi, jednego z największych niezależnych stowarzyszeń firm prawniczych na świecie. Zajmuje się prawem farmaceutycznym, prawem żywnościowym, regulacjami dotyczącymi kosmetyków, suplementów diety oraz wyrobów medycznych. Reprezentuje klientów z sektora life science w sporach administracyjnych i cywilnych, w tym w sporach patentowych. Do kancelarii Wardyński i Wspólnicy dołączyła jako doradca w 2003 roku. Od listopada 2004 roku jest wspólnikiem kancelarii.

Tomasz Kaczyński

20.04.2015

Radca prawny i Senior Associate w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka. Absolwent wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył także studia na kierunku Finanse i Bankowość w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.Świadczy bieżące doradztwo ponad czterdziestu przedsiębiorcom funkcjonującym na rynku farmaceutycznym oraz kosmetycznym, w tym producentom, dystrybutorom i sieciom aptek. Zakres jego ekspertyz obejmuje wszystkie obszary prawa farmaceutycznego, od rejestracji produktów, przez kwestie refundacyjne, zagadnienia wytwarzania, dystrybucji, importu równoległego, po prawo reklamy i regulacje badań klinicznych. Specjalizuje się również w zakresie prawa żywnościowego, w szczególności regulacji dotyczących FSMP i suplementów diety.

dr n. prawnych Zbigniew Pinkalski

18.02.2015

Radca prawny w kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy. Doktor nauk prawnych (rozprawa doktorska obroniona na Uniwersytecie Jagiellońskim została wyróżniona Nagrodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego). Doradza firmom farmaceutycznym, producentom kosmetyków, a także podmiotom wytwarzającym i dystrybuującym żywność, w szczególności w zakresie reklamy, oznaczania produktów oraz dystrybucji. Specjalizuje się również w prawie własności intelektualnej i prawie konkurencji. Jest autorem licznych publikacji, a także prelegentem na konferencjach związanych z wyżej wymienionymi zagadnieniami.