Konkurs na najlepszą prace dyplomową

Konkurs na prace dyplomową dotyczącą suplementów diety i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego

Krajowa Rada Suplementów i Odżywek ogłasza konkurs na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą suplementów diety i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego w aspekcie żywieniowym, technologicznym, zdrowia publicznego, prawnym, socjologicznym i marketingowym.

Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy oraz zwiększenie świadomości społecznej w zakresie w/w tematyki.

Prace dyplomowe oznaczają prace na poziomie licencjackim, magisterskim oraz doktorskim.

Uczestnictwo w Konkursie mogą zgłaszać:

  • uczestnicy w imieniu własnym
  • uczelnia, na której została złożona i obroniona praca dyplomowa, w imieniu uczestnika i za jego pisemną zgodą

Prace dyplomowe powinny spełniać poniższe warunki:

  • zostały przygotowane w języku polskim lub angielskim
  • zostały obronione w terminie od 1 maja 2011 r. do 31 października 2013 r.(I-sza tura konkursu)
  • zostały złożone i obronione na Uczelni;
  • praca oraz jej obrona zostały ocenione co najmniej na stopień dobry
  • nie zostały przygotowane przez członka bądź pracownika Stowarzyszenia, pracownika członka Stowarzyszenia lub podmiotu z nim powiązanego ani przez członka rodziny osoby należącej do wskazanych wyżej kategorii.

Prace dyplomowe zgłoszone w ramach konkursu oceniać będzie jury składające się z 3 członków Rady Eksperckiej reprezentujących Stały Komitet Rady. Jury posiłkuje się opinią 2 ekspertów Rady wybranych w zależności od tematyki zgłoszonych prac, w tym eksperta sprawozdawcy. Jury wyłania najlepszą pracę oraz, jeśli tak zdecyduje, prace wyróżnione; może również odstąpić od przyznania nagrody.

Skład jury zostanie opublikowany na stronie internetowej Stowarzyszenia.

Ocenie w ramach konkursu podlegać będzie:

  • wartość merytoryczna pracy;
  • nowatorski i twórczy charakter pracy;
  • poziom edytorski pracy.

Nagrodę na wniosek jury (Rady Eksperckiej) przyznaje Krajowa Rada Suplementów i Odżywek i jest nią staż (min miesięczny) w firmie zainteresowanej tematem pracy (z grona członków KRSIO lub spośród sponsorów Konkursu). Nagrodą może być również (zamiennie) nagroda pieniężna w wys. min 2000,00 zł. 

Sczegółowy regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie KRSIO  w zakładce Rada Ekspercka.

 

Powrót do listy