Jak zostać członkiem

Najważniejsze korzyści wynikające z członkostwa w KRSiO, to m. in.:

 • dostęp do najświeższych informacji dot. planowanych zmian legislacyjnych na poziomie europejskim i krajowym oraz możliwość oddziaływania na te zmiany. Poprzez KRSIO, z pomocą ekspertów  Stowarzyszenia, firmy mają możliwość podejmowania wspólnych inicjatyw ustawodawczych i uczestniczenia w tworzeniu prawa,
 • dostęp do szerokiej wiedzy naukowej i prawnej, gromadzonej przez KRSiO oraz Stowarzyszenie europejskie (EHPM); możliwość wspierania badań naukowych w dziedzinie suplementacji diety poprzez szerokie kontakty z instytutami badawczymi, uczelniami i naukowcami - członkami Rady Eksperckiej KRSIO,
 • aktywny udział w kreowaniu pozytywnego wizerunku rynku suplementów diety poprzez wdrażanie Kodeksu Etycznego KRSIO, wspieranie inicjatyw skierowanych na edukację mediów (konferencje prasowe), profesjonalistów (organizacje konferencji merytorycznych) oraz konsumentów (kampanie społeczne),  
 • uczestnictwo w tworzeniu branżowych standardów bezpieczeństwa i jakości,
 • seminaria i szkolenia KRSiO to również platforma do realizacji kontaktów biznesowych i wymiany informacji z innymi członkami Stowarzyszenia, firmami i oraz ekspertami KRSIO.

Członkowie mają możliwość konsultacji z naszymi ekspertami wszelkich problemów interpretacyjnych dot. prawa żywnościowego. Odpowiedzi ekspertów w kwestiach branżowych są  publikowane w serwisie specjalnym na stronie internetowej Stowarzyszenia. Ponadto Stowarzyszenie wspiera inicjatywy dotacyjne łącząc naukowców z firmami w celu pozyskania środków na badania. W ten sposób stymulujemy rozwój branży na poziomie R&D.   

Jak zostać członkiem? Procedura przyjmowania na członka zwyczajnego/wspierającego KRSiO

 1. Wypełnienie deklaracji przystąpienia na członka zwyczajnego/wspierającego.
 2. Po otrzymaniu deklaracji KRSiO wysyła statut i listę członków z prośbą o wybór 2 członków wprowadzających.
 3. W międzyczasie osoba lub firma jest wpisana na listę osób /firm oczekujących.
 4. Sekretariat Stowarzyszenia jest obowiązany w przeciągu 1 miesiąca skompletować: dokumenty dla Zarządu:
  • deklaracje
  • zgodę na przyjęcie od 2 wybranych członków wprowadzających
 5. Członek wprowadzający przed podpisaniem zgody ma prawo:
  • skontaktować się z członkiem oczekującym w celu otrzymania bardziej szczegółowych informacji w zakresie nie naruszającym prawa do ochrony danych osobowych
 6. Zarząd na posiedzeniu niejawnym wydaje decyzję.
 7. Decyzja jest niezwłocznie (7 dni) przekazywana zainteresowanym.
 8. Członek oczekujący jest zobowiązany dokonać wpłaty składek w następującej wysokości:
  • członek zwyczajny – co najmniej za bieżący miesiąc
  • członek wspierający – składkę roczną w przeciągu 1 miesiąca.

Deklaracja Członkowska członka wspierającego  (dokument Word).

Deklaracja Członkowska członka zwyczajnego (dokument Word).

Brak wpłaty jest równoznaczne z rezygnacją z członkostwa.

Wpłaty składek członkowskich należy dokonywać na konto Stowarzyszenia w mBank S.A., 
nr 18-1140-1010-0000-5814-5600-1001

na adres: 
Krajowa Rada Suplementów i Odżywek
ul. Chłodna 64
00-872 Warszawa