O stowarzyszeniu

Krajowa Rada Suplementów i Odżywek (KRSiO) powstała w 2004 roku, w momencie wstępowania Polski do struktur Unii Europejskiej. Polskie firmy potrzebowały reprezentanta w celu  bieżącego monitorowania zachodzących zmian, a także w celu zapewnienia bezpośredniego udziału branży w procesie tworzenia prawa. Cele te realizujemy poprzez budowanie silnej organizacji w kraju, jak również poprzez członkostwo i aktywny udział w pracach europejskiego Stowarzyszenia EHPM, działającego od 1975 roku.

Członkami Stowarzyszenia są producenci i dystrybutorzy suplementów diety, firmy doradcze i kancelarie prawne specjalizujące się w prawie żywnościowym oraz wybitni eksperci z dziedziny suplementacji. Dodatkowo, Stowarzyszenie, poprzez wewnętrzny organ pn. Rada Ekspercka, tworzy platformę wymiany informacji i współpracy pomiędzy ekspertami, naukowcami i praktykami, których działalność wiąże się z tematyką zdrowia, żywienia, żywności, suplementów diety, świadomego konsumenta, a także prawodawstwa regulującego w/w obszary.

Stowarzyszenie KRSiO reprezentuje  interesy branży poprzez:

 • wspieranie rozwoju branży suplementów i odżywek;
 • oddziaływanie na proces regulacyjny dotyczący suplementów diety oraz  żywności funkcjonalnej;
 • rozpowszechnianie rzetelnych informacji o roli tych produktów w żywieniu człowieka, aktywny udział w kreowaniu świadomego konsumenta;
 • doradztwo, pomoc organizacyjno-prawną oraz szkolenia w zakresie wytwarzania i sprzedawania suplementów diety, zgodnie z wysokimi standardami jakości i bezpieczeństwa;
 • wspieranie prac badawczo-rozwojowych oraz gromadzenie danych naukowych dotyczących suplementów diety i ich składników;
 • wzmacnianie siły oddziaływania Stowarzyszenia poprzez budowanie dobrych relacji z instytucjami rządowymi i kontrolnymi, odpowiedzialnymi za rynek suplementów.

KRSiO to:

 • głos branży w Polsce – zrzeszamy producentów i dystrybutorów mających wpływ na funkcjonowanie rynku suplementów diety w Polsce; współpracujemy z instytucjami rządowymi; opiniujemy akty prawne i instrukcje dla przedstawicieli Polski na posiedzenia grup roboczych w Komisji Europejskiej.
 • głos branży w Europie – jesteśmy członkiem Stowarzyszenia Europejskiego EHPM z siedzibą w Brukseli, utworzonego w 1975 roku, zrzeszającego stowarzyszenia narodowe państw członkowskich UE; uczestniczymy w opiniowaniu aktów europejskich; członkowie otrzymują najświeższe informacje w momencie ich tworzenia.
 • głos branży w Świecie  – uczestniczymy w działaniach Komisji Codex Alimentarius; pozyskujemy najświeższe informacje, wyniki badań i alerty z rynku spożywczego na całym świecie.
 • wiedza i profesjonalizm – nasza Rada Ekspercka to 33 naukowców, specjalistów, ekspertów, których działalność wiąże się z tematyką zdrowia, żywienia, żywności, suplementów diety, edukacji konsumenckiej, a także prawodawstwa regulującego w/w obszary. Komitet Stały Rady Eksperckiej to członkowie KRSIO; wśród nich są przedstawiciele kancelarii prawnych o największym potencjale i wiedzy w dziedzinie prawa żywnościowego.

 

Organy stowarzyszenia:

 • Walne Zgromadzenie Członków
 • Zarząd
 • Komisja Rewizyjna
 • Komisja Etyczna
 • Rada Ekspercka