Informacja o produkcie DNP Burner zawierającym dinitrofenol

Z żalem przyjęliśmy informację o śmierci 20 letniej kobiety w wyniku spożycia produktu DNP Burner zawierającego dinitrofenol - substancję sprzedawaną na czarnym rynku, która jest trucizną zakazaną do przyjmowania przez ludzi.

Tego typu zdarzenia wymagają pilnego zacieśnienia kontroli obrotu podobnymi produktami przez Państwową Inspekcję Sanitarną i Państwową Inspekcję Farmaceutyczną. Tym bardziej, że ostrzeżenia o spożywaniu dinitrofenolu przez ludzi były wydawane przez władze sanitarne państw członkowskich UE już w zeszłym roku[1] a baza danych RASFF zawiera alert dotyczący tej substancji z 2003 r.  O konieczności kontrolowania tzw. importu walizkowego[2] oraz konieczności weryfikowania posiadania Świadectw Jakości Zdrowotnej przez importerów i dystrybutorów KRSiO poinformowała Głównego Inspektora Sanitarnego. W ramach Komisji Etycznej kontynuujemy działania podejmowane przeciwko podmiotom handlującym niebezpiecznymi produktami w tym w szczególności takimi, które mogą być postrzegane przez konsumentów jako żywność.

KRSiO zaleca konsumentom rozwagę przy zakupie i spożyciu produktów od bliżej nieznanych dystrybutorów. Dotyczy to w szczególności zakupów produktów z państw trzecich (USA, Chiny, Kanada) w Internecie (z wyjątkiem internetowych aptek i punktów aptecznych[3]) w szczególności produktów bez etykiet w języku polskim. W przypadku wątpliwości podstawowym postępowaniem konsumenta powinno być:

  1. Weryfikacja czy produkt został zgłoszony do Głównego Inspektora Sanitarnego (znajduje się w rejestrze[4]). Jako że przeglądanie rejestru dostępnego na stronie GIS jest utrudnione i czasochłonne można posiłkować się inną aplikacją[5]. Nie zawiera ona jednakże w pełni aktualnych informacji.
  2. Weryfikacja produktu na prowadzonej przez KRSiO stronie http://rejestrsuplementow.pl/ zawierającej wykaz legalnych i bezpiecznych produktów wysokiej jakości.
  3. Zwrócenie się do dystrybutora o okazanie ŚWIADECTWA JAKOŚCI ZDROWOTNEJ stwierdzającego spełnianie przez towary objęte graniczną kontrolą sanitarną wymagań zdrowotnych. Graniczna kontrola sanitarna jest w Polsce obowiązkowa w przypadku importu żywności z państw trzecich.
  4. Zwrócenie się o pomoc do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego[6].

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z biurem KRSiO pod nr tel. 22 620 29 34  i mailowo info@krsio.org.pl w godzinach od 8:30 do 16:30.


 

[1] http://www.food.gov.uk/news-updates/news/2012/nov/dnp-warning#.Ubl3jOdFp95

[2] Proceder zamawiania w państwach trzecich niewielkich ilości opakowań jednostkowych produktów wytwarzanych w tych państwach, które następnie w paczkach zwolnionych z cła (niska wartość) przywożone są do Polski i sprzedawane w Internecie. Przywóz w paczce zwolnionej z cła powoduje brak przeprowadzenia granicznej kontroli sanitarnej i brak uzyskania Świadectwa Jakości Zdrowotnej.

[3] Należy upewnić się, że dystrybutor jest apteką lub punktem aptecznym.

[4] http://www.gis.gov.pl/dep/?lang=pl&dep=14&id=42

[5] http://suplementy.gis.gov.pl/suplementy.php

[6] Wedle naszej wiedzy w Internecie nie funkcjonuje wykaz / lista Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych. Adresów można poszukiwać na stronach poszczególnych Państwowych Wojewódzkich Inspektorów Sanitarnych.

Powrót do listy