Związek przyczynowy pomiędzy stanem zaopatrzenia w witaminę D a ciśnieniem krwi: badanie oparte na randomizacji mendlowskiej

Ostatnie badania wyjaśniły zależność pomiędzy niedoborem witaminy D a wysokim ciśnieniem i ryzykiem chorób sercowo- naczyniowych.  Grupa naukowców pod przewodnictwem Dr Vimal Karani  z Uniwersytetu w Londynie, stwierdziła, że choć wiele badań wskazywało na tą zależność, konieczne było potwierdzenie tych wyników na podstawie dużych badań genetycznych.  Na konferencji European Sciety of Human Genetics, naukowcy podsumowali  wyniki badań. Stwierdzono, że wiele przypadków chorób krążenia można by uniknąć poprzez suplementację lub fortyfikację żywności witaminą D.

(więcej na temat znajdą Państwo na stronie: http://www.nutraingredients.com/Research/Vitamin-D-slashes-blood-pressure-and-CVD-risk-study-confirms)

Poniżej przedstawiamy komentarz do tej informacji członka Rady Eksperckiej KRSIO - Pana Profesora Jacka Łukaszkiewicza.   

Związek przyczynowy pomiędzy stanem zaopatrzenia w witaminę D a ciśnieniem krwi: badanie oparte na randomizacji mendlowskiej z udziałem 150 846 uczestników.

ESHG 2013, Paris, France,

K.S. Vimaleswaran i wsp.

Wyniki badań obserwacyjnych wskazują na istnienie korelacji pomiędzy stanem zaopatrzenia w witaminę D (stężeniem 25-hydroksywitaminy D w surowicy krwi) a podwyższonym ciśnieniem tętniczym oraz ryzykiem zawału i wylewu. Stwierdzenie istnienia związku między tymi parametrami nie przesądza jednak o zależnościach przyczynowo-skutkowych. Problemu tego nie są w stanie rozwiązać nawet badania z udziałem dużej liczby uczestników. Dzieje się tak dla tego, że stan zaopatrzenia organizmu w witaminę D podlega wahaniom pod działaniem różnych czynników zakłócających (confounding factors). Aby wykluczyć działanie tych czynników stosuje się obecnie tzw.  randomizację mendlowską, w której wykorzystuje się znane efekty działania wariantów polimorficznych wybranych genów kodujących białka których poziom aktywność ma wpływ na stężenie 25-hydroksywitaminy D w surowicy krwi. Przyjmuje się  założenie, że np. obecność wariantów polimorficznych genów obniżających poziom zaopatrzenia ogranizmu w witaminę D jest pewniejszym wskaźnikiem niższego stężenia 25-hydroksywitaminy D w dłuższym horyzoncie czasowym, niż punktowy pomiar tego stężenia na którego wynik wpływ mogą mieć krótkotrwale działające czynniki środowiskowe czy żywieniowe.

Na zjeździe European Society of Human Genetics (ESHG, rok 2013) K.S.Vimaleswaran przedstawił wyniki badania opartego o szeroką metaanalizę (ponad 150 000 uczestników) ukierunkowanego na poszukiwanie związków pomiędzy stanem zaopatrzenia w witaminę D a obecnością nadciśnienia. Bezpośrednią analizę związków stężenia 25-hydroksywitaminy D z nadciśnieniem wsparto analizą polimorfizmu czterech genów w układzie randomizacji mendlowskiej. Stwierdzono, że na każde 10% przyrostu stężenia 25-hydroksywitaminy D następuje 7% spadek szansy nadciśnienia. Dane te podtrzymują wyniki badań obserwacyjnych, mówiących że  wyższe stężenia 25-hydroksywitaminy D w sprzyjają obniżeniu ciśnienia krwi i potwierdzają rolę witaminy D jako regulatora o działaniu poza szkieletowym.

(prof. Jacek Łukaszkiewicz)

Powrót do listy