Odrębne regulacje dla produktów przeznaczonych dla sportowców?

Odrębne regulacje dla produktów przeznaczonych dla sportowców?

Produkty dla sportowców nie zostały objęte nowym rozporządzeniem nr 609/2013 w sprawie żywności przeznaczonej dla niemowląt i małych dzieci oraz żywności specjalnego przeznaczenia medycznego i środków spożywczych zastępujących całodzienną dietę, do kontroli masy ciała. W rozporządzeniu natomiast znajduje się punkt wskazujący, że Komisja Europejska, po konsultacjach z EFSA, przygotuje raport na temat konieczności przyjęcia odrębnych przepisów dotyczących żywności przeznaczonej dla  sportowców. W artykule zamieszczonym na stronie Nutringredients.com czytamy, że stowarzyszenie ESSNA (The European Specialist Sports Nutritional Alliance) jest przeciwna takiemu rozwiązaniu. Według Wice Prezesa Stowarzyszenia Pani Suzane Leser, produkty dla sportowców mogą być regulowane poprzez obecnie istniejące  regulacje dot. zwykłej żywności, o ile regulacje te zostaną odpowiednio dostosowane.   

Zanim EFSA otrzyma mandat od Komisji Europejskiej do oceny produktów dla sportowców, Komisja zbada rynek po względem nowych trendów i kierunków rozwoju. Stowarzyszenie ESSNA popiera takie działania, z uwagi na konieczność pokazania  problematyki specjalnych potrzeb żywieniowych tej grupy docelowej. Wskazania dot. tych potrzeb, mogą jednak znaleźć odzwierciedlenie w dostosowaniu obecnych rozporządzeń, zamykając tym samym dyskusję trwającą od lat, na temat konieczności stworzenia odrębnych regulacji.  

Artykuł znajdą Państwo na stronie: http://www.nutraingredients.com/Regulation/European-sports-nutrition-sector-calls-for-end-to-decade-long-regulatory-limbo

A oto  komentarz w tej sprawie członka Rady Eksperckiej KRSIO Pana Dr Andrzeja Pokrywki- Dyrektora Instytutu Sportu.

Jaka jest rola EFSA  i jakiego stanowiska oczekuje KE w tej kwestii?
Komisja Europejska oczekuje od EFSA stanowiska w sprawie ew. potrzeby wydzielenia kategorii żywności przeznaczonej dla sportowców. EFSA ma sprawdzić, czy obecne przepisy w aktach prawnych Unii dotyczące prawa żywnościowego  w odpowiedni sposób regulują tę kategorię żywności. W rozporządzeniu (UE) nr 609/2013 wskazuje, że wszelkie kwestie, które mogą mieć wpływ na zdrowie publiczne należy konsultować z EFSA.

Czego oczekuje branża w Polsce?
Nie jestem uprawniony wypowiadać się w imieniu producentów, bez jakichkolwiek konsultacji z nimi. Zapewne jednak oczekują oni jasnych przepisów oraz mniejszych trudności z wprowadzeniem na rynek swoich produktów.

Czy jest Pan zwolennikiem osobnego uregulowania produktów dla sportowców?
Jako przedstawiciel instytucji, od której środowisko sportowe oczekuje pomocy w doborze optymalnej i bezpiecznej suplementacji i dozwolonego wspomagania, mogę stwierdzić, że całe środowisko oczekuje jasnych regulacji. Problemem rynku suplementów diety i odżywek dla sportowców jest z jednej strony to, że niektórzy sportowcy używają jednocześnie dużo produktów z tej grupy w dość dużych ilościach, więc należałoby mieć na uwadze ewentualne działania niepożądane stosowania tychże. Z drugiej strony, od kilkunastu lat nie możemy sobie poradzić z problemem obecności substancji dopingujących w zanieczyszczonych lub zafałszowanych produktach. Tym samym wciąż nie dopracowaliśmy się odpowiednich narzędzi, dzięki którym można by eliminować takie produkty z rynku, lub przynajmniej ostrzec sportowców przed możliwymi konsekwencjami ich stosowania.

A jaka jest Państwa opinia w tej sprawie?  Czekamy na Państwa komentarze- info@krsio.org.pl

Powrót do listy