NIEWIELKI ODSETEK SUPLEMENTÓW DIETY WYKAZUJE NIEZGODNOŚCI

NIEWIELKI ODSETEK SUPLEMENTÓW DIETY WYKAZUJE NIEZGODNOŚCI

Wedle badań Państwowej Inspekcji Sanitarnej przeprowadzonych w 2011 i 2012 r. niewielki odsetek suplementów diety wykazuje niezgodności z przepisami. Największa ilość niezgodności dotyczy oznakowania (2%). Znacznie mniej jest problemów z substancjami dodatkowymi, zanieczyszczeniami mikrobiologicznymi czy metalami szkodliwymi dla zdrowia.

W 2011 i 2012 r. przeprowadzono 3244 badań suplementów diety. Zakres był szeroki i obejmował zanieczyszczenia mikrobiologiczne - 521 próbek, metale szkodliwe dla zdrowia - 241 próbek, substancje dodatkowe dozwolone do stosowania w żywności - 380 próbek, znakowanie - 1206 próbek, właściwości organoleptyczne - 834 próbki, zanieczyszczenia biologiczne i fizyczne - 9 próbek oraz inne parametry związane z bezpieczeństwem żywności - 53 próbki. Największy odsetek prób zdyskwalikowanych stwierdzono w przypadku znakowania (69 przypadków badanych próbek, co stanowi 2 % próbek). Pozostałe niezgodności są na poziomie ułamka procentowego.

Powrót do listy