BAYER Sp z o. o. Głównym Sponsorem kampanii społecznej KRSIO

BAYER Sp z o. o. Głównym Sponsorem kampanii społecznej KRSIO !

Rusza kampania społeczna Krajowej Rady Suplementów i Odżywek pod nazwą:  

             

WYBIERAM ZDROWIE!

-jem kolorowo i witaminowo

Chcemy nadać  praktyczny sens obowiązkowej informacji czytanej na każdym opakowaniu suplementu diety, o tym, że produkt nie zastępuje zdrowej, zbilansowanej diety.

Tylko poprzez zrozumienie podstawowych zasad zdrowego żywienia i zdrowego stylu życia, maluch, a w przyszłości świadomy konsument, będzie umiał właściwie korzystać z tego co mu oferuje rynek, z korzyścią dla swojego zdrowia i samopoczucia.

Działania kampanii będą realizowane z pomocą Biura KRSIO i członków Organizacji.

Projekt jest  nadzorowany przez Radę Ekspercką KRSIO. Szefem projektu jest Przewodnicząca Rady Eksperckiej Katarzyna Wójcicka.

Miło nam również poinformować, że  Głównym Sponsorem jest firma Bayer Sp z o. o.-  członek wspierający  Stowarzyszenia. Oprócz pokrycia częściowych kosztów wydania książki „Maleńka nauka o zdrowiu" Valentin'a Fuster'a, firma Bayer zadeklarowała włączenie tej pozycji do warsztatów popularno-naukowych organizowanych  dla dzieci w warszawskim salonie  Baylab w siedzibie firmy w Alejach Jerozolimskich. Program multimedialnych zajęć wpisuje się w motto firmy - Bayer: Science For A Better Life, jak również w działania promujące profilaktykę zdrowia.

Jednocześnie  prosimy o kontakt z Biurem  wszystkich członków KRSIO (zwyczajnych i wspierających), którzy chcieliby udzielić poparcia kampanii poprzez deklarację zakupu książek na potrzeby placówek edukacyjnych (przedszkola , szkoły) lub deklarację włączenia się  w jej promocję  np.  poprzez uruchomienie  kontaktów medialnych, zorganizowanie wokół kampanii i książki „Maleńka nauka o zdrowiu" wydarzenia z udziałem maluchów i ich rodziców.

Obecnie projektowana jest  zakładka do książki, na której chcielibyśmy umieścić loga Firm i nazwiska osób prywatnych, które  zadeklarują  aktywne włączenie się w realizację kampanii

Poniżej przedstawiamy Państwu  założenia kampanii.

Kampania społeczna: WYBIERAM ZDROWIE - cele i założenia

Cel  projektu:

  • budowanie w małym człowieku świadomego konsumenta, który poprzez zrozumienie czym jest zdrowa, zbilansowana dieta będzie  umiał w przyszłości właściwie korzystać z  tego co mu oferuje rynek, z korzyścią dla swojego zdrowia i samopoczucia.

Cel ten chcemy osiągać poprzez wykorzystanie marketingu społecznego, a więc poprzez działania komunikacyjne, wykorzystujące narzędzia reklamowe i Public Relation, które mogą wpłynąć na zmianę postaw i sposobu myślenia prowadząc do rozwiązywania określonych problemów społecznych.

Zdefiniowany problem społeczny: brak dbałości o właściwą dietę dzieci i potrzeby zaszczepiania w nich zdrowych przyzwyczajeń żywieniowych prowadzi, w późniejszym wieku, do nawyku impulsywnych zakupów spożywczych, szukania rozwiązania problemów zdrowotnych na własną rękę, braku systematyczności w podejmowanych próbach zmian przyzwyczajeń w diecie a w końcu, do chorób dietozależnych,  itd.

Analiza grupy docelowej i znalezienie sposobu na jej zmianę postaw

Dobre nawyki zaszczepione u małych dzieci to większa gwarancja osiągnięcia celów: zdrowsze i pełniejsze życie, zdrowsze społeczeństwo, skuteczna walka z otyłością i chorobami cywilizacyjnymi (choroby układu krążenia, cukrzyca). Pedagodzy przekonują wręcz, że " jedynie dzieci mogą zmieniać zwyczaje i zachowania w domach".

Narzędzie kampanii to książka "Maleńka nauka o zdrowiu", przeznaczona dla 5-7 latków-pozycja wydawnicza niosąca w sobie duży ładunek wiedzy oraz misję zmiany zwyczajów i zachowań odnoszących się do zdrowego stylu życia.

Skuteczność kampanii, chcemy uzyskać poprzez  nieodpłatne przekazanie egzemplarzy do przedszkoli i szkół (5-7 latki)  oraz poprzez eventy realizowane wspólnie z tymi placówkami a także sponsorami i darczyńcami, którzy zakupili dla nich  książki.

W pierwszej fazie ograniczamy zasięg kampanii do regionu Warszawy.

Moda na wspólne czytanie w domach, przedszkolach, szkołach, zainicjowana kampanią „Cała Polska czyta dzieciom", w tym przypadku, posłuży do  budowania w małym człowieku świadomego konsumenta.

W ramach kampanii chcemy uruchomić bloga dla rodziców zainteresowanych "Maleńką Nauką o Zdrowiu" jako elementu edukacji i zabawy,  a także w celu  wymiany  doświadczeń w poszukiwaniu zdrowych smaków dla swoich maluchów.

Do kampanii  chcemy włączyć rodziców,  przedszkolanki i nauczycieli w klasach początkowych,  ale także osoby odpowiedzialne za stołówki  i sklepiki szkolne. Chodzi o skuteczne i konsekwentne działania , które wzmocnią efekt edukacyjny książki  i pozwolą na osiągnięcie celu społecznego : wiedzy na temat zdrowej, zbilansowanej diety.

Mamy nadzieję uzyskać poparcie  polskich organizacji i instytucji, dla których  kreowanie zdrowego stylu życia w polskich domach poprzez dzieci i to te najmłodsze,  to cel ważny i godny propagowania.

Udział mediów: prasa kobieca zajmująca się zdrowiem, portale internetowe o zdrowiu, programy TV o zdrowym jedzeniu, konferencje prasowe z udziałem ekspertów Rady Eksperckiej KRSIO.

Powrót do listy