GMP farmaceutyczne a produkcja suplementów diety

Szanowni Państwo,

W związku z wieloma nieporozumieniami dotyczącymi standardów jakości wymaganych w produkcji suplementów diety, przekazujemy Państwu poniższą informację:

Z materiałów informacyjnych wielu firm wynika, że GMP to wymagania ostrzejsze niż wymagania ustawodawcze obowiązujące w zakresie produkcji artykułów spożywczych, a Dobra Praktyka Produkcyjna (GMP) wymagana jest przez przepisy prawne tylko w zakresie produkcji leków. GMP farmaceutyczne ma  gwarantować  produkcję suplementów diety na najwyższym poziomie jakości i bezpieczeństwa stosowania.

Przepisy prawa żywnościowego (Ustawa o bezpieczeństwie żywności i zywienia) wymagają zachowania zasad GMP i GHP w produkcji środków spożywczych. „To dwa podstawowe systemy mające na celu utrzymanie odpowiedniej kontroli higieny środowiska pracy i procesów technologicznych jakie zachodzą w firmie branży zywnościowej. Działania GMP i GHP to najkrócej ujmując działania zapobiegawcze dla zagrożeń bezpieczeństwa zdrowotnego żywności wykorzystywane przez system HACCP" (cyt z  materiałów PARP).

Wymagania GMP mają zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu. Zasady te są najczęściej opracowywane w ramach organizacji skupiających firmy z określonej branży. W takich dziedzinach jak wytwarzanie żywności, leków, kosmetyków, gdzie produkt może stać się żródłem szczególnego zagrożenia dla konsumenta, zachowanie zasad GMP ma charakter obowiązkowy. Branża suplementów diety jest w trakcie uszczegóławiania wymagań GMP dla produkcji spożywczej uwzględniającego specyfikę tego rodzaju produktów (forma produktu farmaceutycznego). W produkcji suplementów diety zasady GMP mimo, iż obowiązują, nie podlegają urzędowej certyfikacji tak jak to ma miejsce w przemyśle farmaceutycznym.

W Polsce certyfikat GMP dla produkcji farmaceutycznej jest wydawany przez inspekcję farmaceutyczną (uzyskanie certyfikatu jest wynikiem inspekcji, a nie poddania się dodatkowym wymogom standardu). Jeśli firma produkuje wyłącznie suplementy diety, a więc podlega inspekcji sanitarnej,  a nie farmaceutycznej, to, nawet stosując najbardziej wyśrubowane procedury, „z urzędu" nie otrzyma  certyfikatu GMP. Producent może poddać się dobrowolnej certyfikacji, np. wg wymagań normy ISO 22000. Firmy farmaceutyczne wykorzystują fakt „urzędowej" certyfikacji GMP farmaceutycznego jako argumentu w reklamie suplementów diety, choć sama produkcja suplementów diety nie jest objęta certyfikatem GIF i w tym zakresie produkcja podlega nadzorowi ze strony inspekcji sanitarnej. To oznacza, że pozytywny wynik kontroli GIF nie zwalnia inspekcji sanitarnej z obowiązku doraźnych kontroli produkcji spożywczej wykonywanej u producenta farmaceutycznego.

Wkrótce przekażemy Państwu szczegółowe opracowanie na temat istniejących w branży systemów jakości i celu, jakim jest obecnie stworzenie branżowego standardu jakości SD, wypracowywanego na poziomie branżowych stowarzyszeń europejskich.

Przewodnicząca Rady Eksperckiej KRSIO                               Consilium | żywność i pasze

Katarzyna Wójcicka                                                          audytor Przemysław Tronina

Powrót do listy