Informacja nt. konkursu na najlepszą pracę dyplomową

Informujemy, że oceną prac zgłoszonych do konkursu zajmuje się Rada Ekspercka w składzie:

  1. prof. Iwona Wawer (WUM)
  2. prof. Katarzyna Pawlak (PW)
  3. prof. Bożena Waszkiewicz Robak (SGGW)
  4. prof. Jacek Łukaszkiewicz (WUM)
  5. prof. Franciszek Świderski (SGGW)
  6. dr inż. Joanna Główczyk-Zubek (PW)
  7. dr Maria Ładyga (Instytut Sportu)
  8. dr Teresa Brodniewicz (MTZ Clinical Research)

 

Powrót do listy