Życzenia świąteczno - noworoczne dla branży suplementów diety Certyfikowany System Jakości Suplementów Diety

Życzenia świąteczno - noworoczne dla branży suplementów diety

Certyfikowany System Jakości Suplementów Diety

 

Dr Philippe Mortier, Dyrektor Generalny FPS - Belgijskiej Federalnej  Publicznej Służby Zdrowia (Ministerstwa Zdrowia w Belgii)  we wrześniu 2014 r. powiedział: "Co ważne, suplementy diety to produkty, które mogą odegrać ważną rolę w zapewnieniu podaży składników odżywczych, zdrowia i dobrobytu obywateli europejskich. Ten sektor jest w ciągłym rozwoju i każda regulacja w tej dziedzinie musi być oparta na najnowszej wiedzy naukowej, z uwzględnieniem zmian związanych z rozwojem rynku".

Takie podejście dowodzi głębokiej znajomości tematu i myśleniu  o tej kategorii żywności w nowoczesny i pro- innowacyjny sposób. Branża, oparta na wielu regulacjach prawnych, których podstawowym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom, rozwija się poprzez badania naukowe, medyczne i dietetyczne, uzasadniające potrzebę uzupełniania  składników odżywczych.

Niezbędna wydaje się również samoregulacja rynku polegająca na wdrażaniu systemów jakości obejmujących  proces wytwarzania suplementu diety, od jego projektowania  po  produkt finalny. Od wielu lat stowarzyszenia europejskie zrzeszone w EHPM (European Federation of Associations of Health Product Manufacturers )tworzyły  oddolny system jakości. Owocem tych prac jest Quality Giude. Przyjęcie, na poziomie europejskim,  wspólnych zasad produkcji suplementów diety zawartych w Quality Guide to duży krok w kierunku ujednolicenia jakości  na poziomie europejskim. Członkowie  Krajowej Rady Suplementów i Odżywek przyjęli  zasady Quality Guide (dalej QG ) jako  obowiązujące w ramach swojego Kodeksu Etycznego.

Dzisiaj polski rynek suplementów diety robi kolejny krok do przodu. Pod auspicjami EHPM, Fundacja Europejski Instytut  Suplementów i Odżywek (EISD) opracowała branżowy program certyfikacji, którego zwieńczeniem jest możliwość uzyskania Certyfikowanego Znaku Jakości Suplementu Diety. Podstawą jest wdrożony system jakości produkcji zgodny z QG, a także spełnienie odpowiednich wymogów prawnych i jakościowych. Szczegółowe zasady i regulamin programu - dokument PDF.

Z satysfakcją przekazujemy  regulamin certyfikacji, mając nadzieję, że długo oczekiwane przez branżę, narzędzie do zwiększania konkurencyjności, budowania zaufania konsumentów  i  wizerunku przedsiębiorstwa  stanie się elementem wzmacniającym i porządkującym rynek  suplementów diety w Polsce.

Regulamin certyfikacji jest efektem  wielomiesięcznego wysiłku, dyskusji i konsultacji podejmowanych przez Fundację EISD  w środowisku producentów i dystrybutorów.

Certyfikowany System Jakości Suplementów Diety oddajemy do Państwa dyspozycji życząc całej branży dalszego rozwoju  dla  wspierania zdrowia publicznego w oparciu o wysokiej jakości produkty. 

Zarząd Fundacji Europejski Instytut Suplementów i Odżywek EISD

www.eisd.pl

Regulamin programu certyfikacji  (dokument PDF.)

Powrót do listy