Spotkanie w NIK

Spotkanie, które odbyło się 9 marca 2016, dotyczyło planowanej w bieżącym roku kontroli  branży suplementów diety przez NIK. Z wnioskiem  o kontrolę branży zwróciła się do NIK Sejmowa Komisja Zdrowia. Kontrola ta będzie miała na celu określenie poprawności działania organów i wskazanie obszarów, w których mechanizmy nadzoru nad bezpieczeństwem stosowania suplementów diety są złe lub nie funkcjonują. W spotkaniu brali udział szefowie wszystkich delegatur NIK, które będą uczestniczyły w kontroli. Do współpracy zostały poproszone również inne instytucje i organy państwa. W sumie skontrolowanych ma zostać kilkadziesiąt firm w ośmiu województwach. W wyniku kontroli,  jeszcze w tym roku, zostanie sporządzony  raport z rekomendacjami NIK sugerującymi propozycje rozwiązań mających zwiększyć bezpieczeństwo i ochronę zdrowia. Przed planowanymi działaniami NIK zorganizował spotkanie z przedstawicielami uczestników rynku. Branża suplementów diety była reprezentowana przez KRSIO  w osobach Prof. I. Wawer, Dr K. Suchoszek-Łukaniuk, Dr A Balicki, Mec T Kaczyński. W spotkaniu uczestniczyli Główny Inspektor Sanitarny oraz przedstawiciele MZ,  UOKIK, URPL, GIF, NIL,  Związku Stowarzyszeń Rady Reklamy, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i inni.

Powrót do listy