Wspomnienie o profesorze Andrzeju Stołyhwo

18 kwietnia 2016 r zmarł Prof. Andrzej Stołyhwo - członek pierwszej Rady Naukowej Krajowej Rady Suplementów i Odżywek.

Pamiętamy go jako człowieka bez reszty poświęconego swojej pracy , nietuzinkowego , o szerokich horyzontach. Był absolwentem Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej, a następnie jej wieloletnim pracownikiem naukowym. Po licznych stażach zagranicznych m.in w USA i Francji,  w 1988 r otrzymał na macierzystej uczelni stopień naukowy doktora habilitowanego.

Prace badawcze i konstruktorskie Prof. Andrzeja Stołyhwo dotyczyły przede wszystkim:

  • opracowywania nowych metod i aparatury do analizy złożonych mieszanin lipidów i innych składników żywności,
  • opracowania i doskonalenia technologii otrzymywania oleju  dziewiczego z nasion wiesiołka,
  • badania składu lipidów surowców roślinnych i zwierzęcych, w tym szczególnie olejów bogatych w reszty biologicznie czynnych kwasów tłuszczowych,
  • badania składu chemicznie modyfikowanych tłuszczów zawartych w żywności,
  • badania kwasów tłuszczowych jako czynnika ryzyka miażdżycy.

Wyniki swoich badań Profesor  ogłosił w kilkudziesięciu publikacjach, cytowanych około 800-krotnie w światowym piśmiennictwie naukowym.

Był autorem koncepcji badań opartej na dobrej znajomości zarówno możliwości analitycznych jak i problematyki biologicznej roli kwasów tłuszczowych.

Był promotorem 51 prac magisterskich i 6 rozpraw doktorskich, dotyczących głównie technologii i jakości lipidów jako składników żywności; jego działalność naukowa i dydaktyczną została wyróżniona Nagrodą Sekretarza Naukowego PAN i dziewięcioma nagrodami Rektora Politechniki Gdańskiej.

We wrześniu 2004 został kierownikiem  Zakładu Analizy i Oceny Jakości Żywności na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie.

Był twórcą technologii preparatu OEPAROL (olej z nasion wiesiołka) w kapsułkach żelatynowych  dla Firmy Agropharm (członka KRSIO).

Należy  podkreślić i  docenić  ogromny wkład naukowy Profesora w poznanie przemian lipidów wskutek modyfikacji chemicznych, znaczenia dla technologii przetwarzania i przechowywania żywności, a także bezpieczeństwa zdrowotnego.

Profesor Andrzej  Stołyhwo został wyróżniony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, oraz Medalem im prof. Andrzeja Waksmundzkiego za wybitny wkład w rozwój chromatografii w Polsce nadanym przez Komitet Chemii Analitycznej PAN.

Z wielkim szacunkiem wspominamy Pana Profesora. W kształtującym się dopiero środowisku producentów suplementów diety był ceniony za otwartość na nowe, innowacyjne technologie.

 

Powrót do listy