Wyniki drugiej edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową

Rada Ekspercka Krajowej Rady Suplementów i Odżywek (jury konkursu) na posiedzeniu w dniu 27.02.2017 podjąła decyzję o rozstrzygnięciu konkursu.

Do Biura KRSiO wpłynęło wiele prac na poziomie magisterskim i licencjackim.

Jury konkursu podjęło decyzję o przyznaniu I miejsca (nagrody) Pani Małgorzacie Olszewskiej  - praca magisterska pt. „Charakterystyka wybranych handlowych preparatów probiotycznych”.

Jury wyróżniło pracę Pani Magdaleny Bartosiak - praca magisterska pt. „Oznaczenie witaminy B12 w naturalnych suplementach diety”.

               

Powrót do listy