KRSiO wysłało do MZ swoje komentarze w sprawie projektu zmian w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Informujemy, że 27 marca br. KRSiO wysłało do MZ swoje komentarze w sprawie  projektu zmian w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. 

Dziękujemy Ekspertom, szczególnie dr Zbigniewowi Pinkalskiemu  (Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy), mec. Magdalenie Wawrzyniak (Food & Pharma Legal), Grażynie Osęka i Iwonie Kowalczyk-Andrzejewskiej (Foodie), dr Agnieszce Szymeckiej Wesołowskiej (Centrum Prawa Żywnościowego)  za przygotowanie komentarzy do  projektu zmian w ustawie. Dziękujemy także wszystkim firmom - członkom KRSiO, którzy przysłali swoje uwagi i komentarze.

Moderatorem konsultacji była Przewodnicząca Rady Eksperckiej p. Katarzyna Wójcicka.

Szczegóły znajdą Państwo w serwie specjalnym w zakładce „Opinie REx”.

Powrót do listy