Po Walnym Zgromadzeniu

W podsumowaniu Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Krajowa Rada Suplementów i Odżywek poniżej, przedstawiamy zarys działań  w które  angażuje się  obecnie Organizacja.

Raport NIK z lutego 2017 w kwestii dopuszczania do obrotu suplementów diety,

wcześniejsze działania UOKIK oraz obecne, ze strony Ministerstwa Zdrowia, wskazują jak istotna jest spójna i wspólna strategia producentów i dystrybutorów  dla ochrony tożsamości suplementu diety jako  specyficznej kategorii  żywności, odrębnej  od leku.

Wiarygodność środowiska budowana jest poprzez takie organizacje jak Krajowa Rada Suplementów i Odżywek - Stowarzyszenie powstałe w 2004 r na bazie polskich producentów i dystrybutorów suplementów diety, w sieci organizacji europejskich zrzeszonych w EHPM (The European Federation of Associations of Health Product Manufacturers) - z długą historią ważnych dla branży kontaktów z instytucjami rządowymi.

Pozycję, jaką zajmuje obecnie KRSIO wśród liczących się organizacji pozarządowych, reprezentujących podmioty związane z branżą suplementów diety, wypracowuje się latami.

Działania samoregulacyjne w zakresie Kodeksu Dobrych Praktyk Reklamowych Suplementów Diety, publicznie wyrażony brak zgody na wycofanie suplementów z aptek, ważne, broniące rynek,

stanowisko w sprawie wniosków pokontrolnych NIK to tylko niektóre z działań Organizacji w ostatnim roku. Zostały one pozytywnie odebrane przez branżę, odbiły się głośnym echem w mediach i skłoniły decydentów do konstruktywnej debaty.

Podjęte intensywne działania w zakresie zarządzania wizerunkiem branży to  początek drogi, w budowaniu pozytywnego jej odbioru przez decydentów i konsumentów.

Współpraca czterech organizacji, Inicjatorów Kodeksu, pokazała, że branża może się zjednoczyć i wspólnie wypracować stanowisko w sprawie podniesienia standardów komunikacji z konsumentem.

Członkowie KRSIO, od lat biorą na siebie wyższe zobowiązania i odpowiedzialność poprzez przyjęcie Kodeksu Etycznego KRSIO i  zawartej w nim  woli dążenia do  osiągnięcia wysokich standardów  jakościowych wynikających z Quality Guide (Europejskiego Standardu Jakości Suplementów Diety). To właśnie to zobowiązanie firm powzięte w ramach przystąpienia do KRSIO, a także sygnowanie przez naszych członków Kodeksu Dobrych Praktyk Reklamy Suplementów Diety, otwiera wiele drzwi i daje możliwości realizowania strategii rozwoju  dla branży.

Zintensyfikowane kontakty z instytucjami rządowymi i ich agendami zajmującymi się nadzorem, ale także wspieraniem etyki biznesu, spotkania  i konsultacje na poziomie MZ, GIS, UOKIK, KRRITV  oraz organizacji około biznesowych, współpraca z naukowcami, ekspertami i praktykami  dają możliwość realizowania wyznaczonych celów.

W 2017 roku nie zwalniamy tempa.

KRSIO od wielu miesięcy prowadzi zauważalne działania w mediach na rzecz zmiany wizerunku suplementów diety.

Niezbędna jest, wspólna z firmami strategia, budowania  jakości specyficznego produktu spożywczego jakim jest suplement diety.

Fundacja Europejski Instytut Suplementów i Odżywek EISD, działająca w partnerstwie z KRSIO, prowadzi intensywne działania pro-jakościowe w celu wypracowania  dobrowolnego systemu oceny jakościowej, możliwego do  wykorzystania przez firmy w procesie zarządzania ryzykiem. Planujemy, w najbliższym czasie, wspólne uruchomienie dyżurów eksperckich dla naszych członków w  tematyce jakości suplementów diety.

Ważnym tematem  roku 2017 będzie, z całą pewnością, nowelizacja Ustawy o Bezpieczeństwie Żywności i Żywienia. Obecna ekipa rządowa realizuje ten temat w ramach pakietu farmaceutycznego i ustaw towarzyszących. Prace trwają. Zespół powołany przez MZ, w którym jest szeroka reprezentacja instytucji i organizacji społecznych,w tym KRSIO,  rozpoczął działania posiłkując się wypracowaną przez KRSIO i BCC w listopadzie 2014 r  propozycją nowelizacji ubzz.

Planowane przez MZ zapisy ( przesłane nam 17.03.17)  odbiegają jednak  od  wcześniejszych ustaleń. Nasze szczegółowe komentarze i stanowiska z poziomu ekspertów prawnych i firm członkowskich KRSIO zostały przesłane do Departamentu Zdrowia Publicznego MZ dnia 27.03.2017.

W tej kwestii jesteśmy gotowi do  profesjonalnego reprezentowania interesów naszego środowiska  w obronie ważnych zapisów legislacyjnych. Liczymy również na zaangażowanie  firm  w proces konsultacyjny.

Działamy intensywnie na poziomie europejskim. Dyrektor Stowarzyszenia zasiada od 2015 roku w Zarządzie EHPM, organizacji, która zrzesza prawie 1800 producentów z 14 krajów europejskich.

Poprzez obecność w organach decyzyjnych, mamy bezpośredni wpływ na prowadzoną politykę.

Przypominamy również, iż w ramach członkostwa w EHPM oraz naszych osobistych kontaktów, możemy konsultować zapytania otrzymane od członków z naszymi partnerami europejskimi,

Liczymy na zaangażowanie firm -członków organizacji w  procedowanie ważnych dla branży kwestii legislacyjnych i  jakościowych  wpływających pozytywnie na wizerunek i rozwój tego segmentu rynku.

Szczegółowe sprawozdania z działalności organów Stowarzyszenia są do wglądu w Biurze Organizacji.

Pozdrawiamy i zachęcamy do kontaktów bezpośrednich

 Zespół KRSIO

Powrót do listy