Propozycje MZ zmian do Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło kolejne propozycje zmian do Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. W przedstawionym projekcie pojawiły się kary za reklamę sprzeczną z prawem w wysokości do 20 mln oraz szereg uregulowań związanych m.in. z opakowaniami produktów, które nakładają dodatkowe obowiązki na przedsiębiorców. Zmiany te mogą mieć znaczący wpływ na funkcjonowanie branży suplementów diety, zwłaszcza, że dużo zapisów jest nieprecyzyjnych. W związku z tym, podczas Kongresu, w panelu Prawo, omówimy otrzymaną propozycję zmian i ryzyko jakie one niosą dla producentów i dystrybutorów suplementów diety.

Serdecznie zapraszamy na stronę wydarzenia: http://suplementy.eventshaper.pl/

Powrót do listy