Stawka VAT dla suplementów diety

Wypowiedź naszego eksperta mec. Magdaleny Wawrzyniak z Food & Pharma Legal na temat stawki VAT dla suplementów.

W dniu 16 listopada br. ogłoszono na stronie RCL projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).

Link do projektu: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//3/12317952/12548647/12548649/dokument367751.pdf

Projekt zakłada wydłużenie stosowania do 31 grudnia 2019 r. Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) do celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług, podatkiem dochodowym od osób prawnych, podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej.  

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Wejście w życie rozporządzenia w projektowanej treści oznacza brak zmian w zakresie stawki VAT stosowanej dotychczasowo, m.in. dla suplementów diety.

Powrót do listy