Wyniki 3 edycji konkursu na najlepsza pracę dyplomową

Informujemy, że dnia 19 lutego 2021 r. Jury konkursu Rady Eksperckiej wyłoniło zwycięzcę 3 edycji konkursu KRSiO na najlepszą pracę dyplomową.

Nagrodę otrzymała praca magisterska przysłana z Uniwersytetu Łódzkiego z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska pt. „Wykorzystanie procedury "treningu odpornościowego" monocytów w ocenie aktywności immunomodulacyjnej β-glukanów”. Praca ta otrzymała maksymalną ilość punktów i została przedstawiona do nagrody.

Zwycięzcy gratulujemy.

Powrót do listy