20 lat Dyrektywy dotyczącej suplementów diety

Rok 2022 to rok jubileuszowy dla suplementów diety. Dnia 10 czerwca 2002 r. Parlament Europejski opublikował Dyrektywę 2002/46/WE w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do suplementów żywnościowych, w której po raz pierwszy w prawodawstwie wspólnotowym określono definicję tej niezwykle cennej i ważnej kategorii żywności.

Z tej okazji zachęcamy wszystkich do zapoznania się z publikacją EHPM - naszej bratniej europejskiej organizacji, pt. "20 years of the Food Supplements Directive".

Dokument "20 years of the Food Supplements Directive" do pobrania w formacie PDF.

Powrót do listy