Wynik głosowania w Komisji ENVI Parlamentu Europejskiego nad wnioskiem regulacyjnym Komisji w sprawie pochodnych hydroksyantracenu w aloesie i innych roślinach

Krajowa Rada Suplementów i Odżywek i  EHPM przyjmują do wiadomości wynik głosowania w komisji ENVI, która odrzuciła sprzeciw wobec wniosku Komisji w sprawie pochodnych hydroksyantracenu, substancji zawartych w aloesie oraz innych pospolitych roślinach i warzywach.

Przedmiotowy wniosek regulacyjny zakaże stosowania przetworów spożywczych zawierających aloes i inne substancje oraz obejmie nadzorem (kontrolą) przetwory spożywcze wytworzone z innych roślin.
W wyniku tego zakazu obywatele UE zostaną pozbawieni ważnych produktów, które bezpiecznie spożywali przez dziesiątki lat. Przedmiotowy wniosek regulacyjny opiera się na ocenie naukowej EFSA charakteryzującej się istotnymi niedociągnięciami. Sama EFSA stwierdza w konkluzji opinii, że niepewność wciąż istnieje. Zatem zakaz nie jest proporcjonalny do poziomu określonego potencjalnego ryzyka. Ponadto opinia EFSA pochodzi ze stycznia 2018 roku i od tego czasu nowe badania dowiodły bezpieczeństwa takich przetworów. Te ostatnie badania nie zostały uwzględnione przez europejskie organy regulacyjne. Co więcej, wniosek regulacyjny Komisji nie jest spójny: zakazane substancje są również obecne w roślinach objętych kontrolą, co oznacza, że zakazane będą także przetwory spożywcze zawierające te rośliny. Jest to pośredni i niesprawiedliwy sposób objęcia zakazem całej kategorii produktów spożywczych.

W rzeczywistości rośliny te są szczególnie wykorzystywane w suplementach diety, które pomagają utrzymać fizjologiczną funkcję jelit. Jeśli wszystkie suplementy diety zawierające te substancje zostaną wycofane z rynku, konsumenci, którzy nie są chorzy, ale odczuwają przejściowy dyskomfort, zostaną pozbawieni istotnego wsparcia, który pomaga im zachować zdrowie, i nie będą mieli innego wyboru niż sięgnięcie po produkty lecznicze, choć jest to niepotrzebne.

Podejście Komisji doprowadzi do zakłóceń na rynku wewnętrznym z powodu niespójnych wskazań przekazywanych państwom członkowskim. Z jednej strony proponowane rozporządzenie zakazuje wszelkich przetworów spożywczych z aloesu i innych roślin bez wyjątku. Z drugiej strony Komisja proponuje państwom członkowskim inne podejście do wdrażania, ponieważ tekst dokumentu nielegislacyjnego przewiduje dodatkowe wskazania, a także wyłączenie niektórych sektorów.

Parlament Europejski ma ostatnią szansę, aby sprzeciwić się temu środkowi na posiedzeniu plenarnym. Wzywamy Parlamentarzystów do obrony rzeczywistego interesu konsumentów i MŚP w tak trudnych czasach oraz do zagwarantowania zasady wzajemnego uznawania przeciw protekcjonizmowi.

Powrót do listy