Rada ekspercka

Komitet Stały REx:

dr n. prawnych Żaneta Zemła-Pacud

Radca prawny w kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy, gdzie zajmuje się obszarem Life Science. Dr nauk prawnych, autorka monografii „Ochrona patentowa produktów leczniczych” oraz  licznych publikacji z zakresu prawa własności przemysłowej i innowacji life science, m.in. współautorka Komentarza do Ustawy – prawo własności przemysłowej. Specjalizuje się w prawie farmaceutycznym, ochronie własności przemysłowej, w tym – ochronie danych regulacyjnych i ochronie know-how. Doradza polskim i zagranicznym przedsiębiorstwom w zakresie strategii ochrony innowacji, opiniuje sprawy IP i life science o zasięgu międzynarodowym. Prowadzi wykłady, spotkania informacyjne i szkolenia dla sektora biznesu, rzeczników patentowych i sędziów. Jako ekspert współpracuje z UPRP oraz WIPO. Jest uczestnikiem międzynarodowych projektów naukowych, m.in. członkiem-założycielem interdyscyplinarnej sieci naukowej IP in Agriculture. Jest adiunktem w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, gdzie kieruje projektem badawczym Regulatory Data Protection in European IP Law, oraz stypendystką Instytutu Innowacji i Konkurencji im. Maxa Plancka w Monachium oraz Centrum Międzynarodowych Studiów Własności Intelektualnej w Strasburgu.

Eksperci Rady (alfabetycznie):

 

 1. dr n. biochem. Teresa Brodniewicz - MTZ Clinical Research Sp. z o. o. (czytaj więcej)
 2. prof. dr hab. Ewa Białecka-Florjańczyk - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 3. prof. dr hab. Magdalena Mikołajczyk-Chmiela - Uniwersytet Łódzki (czytaj więcej)
 4. mgr inż. Iwona Kowalczyk-Andrzejewska - Foodie - G.Osęka i I.Kowalczyk -Andrzejewsja Sp.j. (czytaj więcej)
 5. mec. Joanna Krakowiak - Wardyński i Współnicy sp. k. (czytaj więcej)
 6. dr n. biol. Maria Ładyga - Instytut Sportu 
 7. dr n. med. Wojciech Marlicz - Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 8. dr Agnieszka Matusiak - Uniwersytet Łódzki (czytaj więcej)
 9. dr n.zdr. inż. Krzysztof Durkalec-Michalski - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (czytaj więcej)
 10. prof. UŁ dr hab. Monika Namysłowska - Uniwersytet Łódzki
 11. mgr inż. Grażyna Osęka - Foodie - G.Osęka i I.Kowalczyk-Andrzejewska Sp.j. (czytaj więcej)
 12. dr n. farm. Andrzej Pokrywka - Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej w Warszawie 
 13. dr n. biol. Karolina Rudnicka - Uniwersytet Łódzki (czytaj więcej)
 14. dr hab. Dorota Szostak-Węgierek -Warszawski Uniwersytet Medyczny
 15. mgr Daniel Szostek - Centrum Prawa Żywnościowego A. Szymecka-Wesołowska, D. Szostek sp.j. (czytaj więcej)
 16. dr prawa Agnieszka Szymecka-Wesołowska - Centrum Prawa Żywnościowego A. Szymecka-Wesołowska, D. Szostek sp.j. (czytaj więcej)
 17. prof. dr hab. Bożena  Waszkiewicz-Robak- PWSIP w Łomży
 18. dr prawa Paweł Wojciechowski - Uniwersytet Warszawski (czytaj więcej)
 19. dr n. chem. Katarzyna Zawada - Warszawski Uniwersytet Medyczny