Sprzedaż suplementów diety on-line - jak prezentować produkt?

Sprzedaż suplementów diety on-line - jak prezentować produkt?

Poniżej przedstawiamy rekomendacje w zakresie prezentowania suplementów diety przy sprzedaży on-line, uwzględniające przepisy rozporządzenia nr 1169/2011 w sprawie przekazywania informacji na temat żywności, które zacznie być stosowane 13 grudnia 2014 r. oraz przepisy odnoszące się do oświadczeń zdrowotnych i żywnościowych (rozporządzenie nr 1924/2006) i dotyczące prawa do odstąpienia od umowy, zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, która wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r.

1.      Z uwagi na to, iż suplement diety jest kwalifikowany jako żywność, produkt należy prezentować inaczej niż lek i nie podlega on przepisom prawa farmaceutycznego. Prezentację suplementów diety należy rozpatrywać przez pryzmat prawa żywnościowego.

2.      Opisy na stronie internetowej to pojęcie szersze niż „znakowanie"- należy je kwalifikować jako „informacje na temat żywności" w rozumieniu art. 2 ust. 2 lit. a) rozporządzenia nr 1169/2011.

3.      Zgodnie z art. 14 rozporządzenia nr 1169/2011 w internetowym opisie suplementu diety należy podać następujące informacje:

 • nazwę żywności, 
 • wykaz składników, w tym składniki i substancje mogące powodować alergie i reakcje nietolerancji, 
 • ilość określonych składników lub kategorii składników (w odpowiednich przypadkach), 
 • ilość netto żywności, 
 • wszelkie specjalne warunki przechowywania lub warunki użycia, 
 • nazwę lub firmę i adres podmiotu odpowiedzialnego za produkt,
 • kraj lub miejsce pochodzenia (w odpowiednich przypadkach),
 • zawartość alkoholu (w odpowiednich przypadkach).

 

4.      Informacje zamieszczane na stronie internetowej powinny być dostępne dla konsumenta przed dokonaniem zakupu, to znaczy przed dokonaniem przez niego płatności. Informacje o suplemencie diety powinny być dostępne także w momencie dostawy. Wszystko to powinno mieć miejsce bez obciążania konsumenta żadnymi dodatkowymi kosztami.

5.       Informacje szczególne dotyczące znakowania suplementów diety, przewidziane w §5 ust. 2 rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie składu i oznakowania suplementów diety, tj. 

 • określenie "suplement diety";
 • wskazanie nazwy kategorii składników odżywczych lub substancji charakteryzujących produkt lub wskazanie ich właściwości;
 • wskazanie porcji produktu zalecanej do spożycia w ciągu dnia;
 • ostrzeżenie dotyczące nieprzekraczania zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia;
 • stwierdzenie, że suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety;
 • stwierdzenie, że suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci;

nie muszą być podawane w przypadku sprzedaży na odległość.

6.      W przypadku zamieszczenia na stronie internetowej, w opisie suplementu diety, oświadczeń zdrowotnych i żywieniowych, należy pamiętać, iż oświadczenia powinny spełniać wymogi rozporządzenia nr 1924/2006 w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności. W szczególności pamiętać należy o dodatkowych informacjach, które należy zamieścić w przypadku podania oświadczeń zdrowotnych, tj. stwierdzenie wskazujące na znaczenie zrównoważonego sposobu żywienia i zdrowego trybu życia; ilość środka spożywczego i poziom jego spożycia niezbędny do uzyskania korzystnego działania, o którym mówi dane oświadczenie; w stosownych przypadkach, stwierdzenie skierowane do osób, które powinny unikać danego środka spożywczego i odpowiednie ostrzeżenie w przypadku produktów, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia, jeżeli są spożywane w nadmiarze.  W przypadku oświadczeń o zmniejszeniu ryzyka choroby zamieszcza się również stwierdzenie, że istnieje wiele czynników ryzyka choroby, której dotyczy oświadczenie, i że zmiana jednego z tych czynników ryzyka może wywierać korzystny wpływ lub  go nie wywierać .

7.      Należy dążyć do jasnego rozdzielenia w opisach sprzedaży suplementów diety od leków, co może mieć miejsce m.in. poprzez:

a)     prezentowanie leków i suplementów diety w odrębnych zakładkach na stronach internetowych,

b)     wyraźnie wyszczególnienie obu tych kategorii produktowych, 

c)     unikanie terminów właściwych i charakterystycznych dla prezentacji leków, np. zamiast określenia „dawkowanie"  - „zalecana porcja".  

8.      Od 25.12.2014 r. konsumentowi będzie przysługiwało 14 dni na odstąpienie od umowy zawieranej na odległość, bez podawania przyczyny.  Wyjątki mogące dotyczyć suplementu diety, w przypadku których przewidziane jest wyłączenie prawa do odstąpienia:

a)      jeżeli wobec danego suplementu diety przewiduje się specjalne warunki przechowywania,

b)      jeżeli suplement diety ulega szybkiemu zepsuciu, 

c)      jeżeli suplement diety ma krótki terminu przydatności do spożycia,

d)      jeżeli suplement diety jest dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

 

Skrót artykułu (dokument PDF.)

Autorki:
Dr Agnieszka Szymecka-Wesołowska
Paulina Szczypkowska
Centrum Prawa Żywnościowego A. Szymecka-Wesołowska, D. Szostek sp.j
http://www.food-law.pl/

Członek Rady Eksperckiej Krajowej Rady Suplementów i Odżywek

Powrót do listy