Aktualności

Odchudzanie a oświadczenia zdrowotne

21.06.2013

W procesie odchudzania pomocna może być żywność. W tym także suplementy diety. W ich składzie mogą znajdować się substancje wpływające na poczucie sytości czy ograniczające trawienie tłuszczu, skrobi. Suplementy diety to produkty regulowane i kontrolowane, również pod względem treści promocyjnych. Dopuszczalne są tylko naukowo i prawnie potwierdzone sformułowania. Nazywamy je zatwierdzonymi oświadczeniami zdrowotnymi. Są to stwierdzenia, które wskazują, że istnieje związek pomiędzy żywnością a zdrowiem (np.: prawidłową masą ciała), które zostały potwierdzone naukowo przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA).

czytaj więcej

Informacja o produkcie DNP Burner zawierającym dinitrofenol

13.06.2013

Z żalem przyjęliśmy informację o śmierci 20 letniej kobiety w wyniku spożycia produktu DNP Burner zawierającego dinitrofenol - substancję sprzedawaną na czarnym rynku, która jest trucizną zakazaną do przyjmowania przez ludzi. Tego typu zdarzenia wymagają pilnego zacieśnienia kontroli obrotu podobnymi produktami przez Państwową Inspekcję Sanitarną i Państwową Inspekcję Farmaceutyczną.

czytaj więcej

Półki sklepowe wolne od niebezpiecznej żywności

11.06.2013

Z opublikowanego wczoraj rocznego sprawozdania na temat europejskiego systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach (RASFF) wynika, że w 2012 r. prawie 50 proc. powiadomień dotyczących odrzucenia żywności i paszy na granicach UE miało miejsce z powodu zagrożenia, jakie stwarzały one dla bezpieczeństwa żywności. Od ponad 30 lat RASFF jest narzędziem informatycznym, które ułatwia transgraniczny przepływ informacji między krajowymi urzędami ds. bezpieczeństwa żywności i odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa żywności dla obywateli Europy.

czytaj więcej

Curtis stawia na produkcję kontraktową!

28.05.2013

Kiedyś Curtis Health Care obecnie Curtis Health Caps - firma postawiła na produkcję kontraktową. Obecnie CHC to wyspecjalizowany producent kontraktowy, skoncentrowany na wytwarzaniu żelatynowych kapsułek miękkich, produkowanych w nowoczesnym i innowacyjnym zakładzie – jego powierzchnia wytwórcza to 8000 m2, a roczne możliwości produkcyjne - 1,5 biliona kapsułek.

czytaj więcej

Inteligentniejsze przepisy na rzecz bezpieczniejszej żywności

07.05.2013

Komisja przedstawia przełomowy pakiet służący modernizacji, uproszczeniu i umocnieniu łańcucha rolno-spożywczego w Europie

czytaj więcej

Odpowiedzialność producenta i dystrybutora

31.01.2013

KRSiO przypomina, że odpowiedzialność za produkty spoczywa na ich producencie lub dystrybutorze. Nie ma możliwości wyzbycia się odpowiedzialności za środek spożywczy.

czytaj więcej

"Auditor wewnętrzny Qguide EHPM (Quality guide The European Federation of Associations of Health Product Manufacturer), zgodnie z wymaganiami ISO 19011"

11.01.2013

Zapraszamy na szkolenie "Auditor wewnętrzny Qguide EHPM (Quality guide The European Federation of Associations of Health Product Manufacturer), zgodnie z wymaganiami ISO 19011"

czytaj więcej